• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay


 

Nghị định 70/2007/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Tải về Nghị định 70/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/2007   Số công báo: Từ số 312 đến số 313
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2007/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng. 

Nghị định 70/2007/NĐ-CP gồm 5 chương, 31 điều, 9 phụ lục về Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam, Giấy chứng nhận xóa đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay …quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký quốc tịch tàu bay, các quyền đối với tàu bay, quyền ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ, giữ gìn tàu bay Việt Nam; đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay; cung cấp thông tin trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam; việc sơn, gắn dấu hiệu đăng ký và dấu hiệu quốc tịch đối với tàu bay mang quốc tịch Việt Nam. 

Các đăng ký còn hiệu lực được thực hiện trước khi Nghị định này có hiệu lực theo quy định của Quyết định 971/TTg ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng và Thông tư 01/2004/TT-BGTVT hướng dẫn việc đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay không phải làm thủ tục đăng ký lại.

Nghị định 70/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/06/2007.

Từ khóa: Nghị định 70/2007/NĐ-CP

541

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19094