• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


 

Nghị định 70/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bình đẳng giới

Tải về Nghị định 70/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/06/2008   Số công báo: Từ số 353 đến số 354
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 70/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bình đẳng giới

Nội dung chính của nghị định này quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Cụ thể, trách nhiệm của Bộ LĐTB&XH trong việc quản lý về Bình đẳng giới đó là đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm - pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đăng giới; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới…

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới của địa phương nhằm cụ thể hoá chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới…

Nghị định 70/2008 quy định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2008.

Từ khóa: Nghị định 70/2008/NĐ-CP

3.148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
66682