• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Công ty đại chúng

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/2017/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/06/2017   Số công báo: Từ số 457 đến số 458
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Đây là nội dung mới quan trọng tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

 

Theo đó, tư cách thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty đại chúng có một số lưu ý như sau:

  • Từ ngày 01/8/2020: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.
    ​Trước thời điểm này, Chủ tịch HĐQT vẫn có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng;
  • Từ ngày 01/8/2019: Thành viên HĐQT của 1 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

Cũng theo Nghị định 71, Đại hội đồng cổ đông được trao quyền trong việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty do Hội đồng quản trị xây dựng và đảm bảo Quy chế nội bộ không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/8/2017, bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC

Từ khóa: Nghị định 71/2017/NĐ-CP

2.605

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316951