• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh Công an xã


 

Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Công an xã

Tải về Nghị định 73/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 73/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/09/2009   Số công báo: Từ số 447 đến số 448
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/09/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Công an xã, áp dụng đối với Công an xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Công an xã trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã về: khung số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, trang phục, phù hiệu, Giấy chứng nhận Công an xã; chế độ, chính sách và điều kiện vật chất bảo đảm cho hoạt động của Công an xã.

Theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP , mỗi xã sẽ được bố trí 1 chức danh phó trưởng trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng. Phụ cấp thâm niên nghề trưởng công an xã được chi trả hàng tháng cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mỗi xã; mỗi thôn, xóm, làng và đơn vị dân cư tương đương được bố trí 1 công an viên. Những xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xã loại 1 và xã loại 2 được bố trí không quá 2 phó trưởng công an xã. Tương tự đối với thôn, xóm, làng những xã này được bố trí không quá 2 công an viên. Nghị định còn qui định về các chế độ, chính sách mà công an xã được hưởng như: chế độ lương, phụ cấp; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; phụ cấp thâm niên; trợ cấp. Một trong những ví dụ cụ thể:

Trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng. Phụ cấp thâm niên nghề trưởng công an xã được chi trả hàng tháng cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nghị định 73/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009.

Từ khóa: Nghị định 73/2009/NĐ-CP

57.054

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
94347