• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/05/2018   Số công báo: Từ số 641 đến số 642
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP. Trong đó, quy định chi tiết về thủ tục chứng nhận, kiểm tra chất lượng, sản phẩm hàng hóa.

 

Theo đó, thủ tục công bố hợp quy đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu được quy định như sau:

  • Người nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố;

  • Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa trên bảng đăng ký của người nhập khẩu. Sau đó, người nhập khẩu nộp bản đăng ký này cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa;

  • Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp kết quả tự đánh giá cho cơ quan kiểm tra.

Xem chi tiết hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2018.

Từ khóa: Nghị định 74/2018/NĐ-CP

1.521