• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


 

Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tải về Nghị định 84/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2014   Số công báo: Từ số 867 đến số 868
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý thông tin phát hiện lãng phí và biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí; thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định và sử dụng nguồn tiền thưởng từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguyên tắc thực hiện công khai, Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phải công khai và phù hợp với đối tượng tiếp nhận thông tin công khai; Cập nhật thường xuyên các thông tin đã công khai; Tuân thủ đầy đủ các quy định về nội dung, thời hạn và hình thức công khai.

Bên cạnh đó, Nghị định 84/2014 quy định cụ thể về trách nhiệm thực hiện bồi thường trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định cuả Pháp luật gây thiệt hại phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.  Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản của cơ quan, tổ chức mà không thuộc quy định có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức hoặc pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014, bãi bỏ Nghị định số 68/2006/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 84/2014/NĐ-CP

1.986

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
248494