• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra

Tải về Nghị định 86/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/10/2011   Số công báo: Từ số 515 đến số 516
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 86/2011//NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra.

Nghị định 86 quy định, Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Nội dung đáng chú ý của nghị định 86/2011 quy định về công khai kết luận thanh tra. Theo đó, kết luận thanh tra phải được công khai, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra Quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

Một nội dung khác liên quan đến việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra, theo đó khi có căn cứ kết luận tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra thì người ra Quyết định thanh tra ra Quyết định thu hồi.

Nghị định 86/2011 cũng quy định trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện việc sử dụng trái pháp luật các khoản tiền, đồ vật, giấy phép mà xét thấy cần phải ngăn chặn ngay hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra đề nghị người ra Quyết định thanh tra ra Quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011.

Từ khóa: Nghị định 86/2011/NĐ-CP

21.091

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
129427