• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Báo cáo tài chính nhà nước

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính

Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Tải về Nghị định 87/2017/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/2017/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/08/2017   Số công báo: Từ số 573 đến số 574
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Đây là thẩm quyền mới của Bộ Tài chính được nêu tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ký ban hành ngày 26/7/2017.

 

Theo đó, Bộ Tài Chính được bổ sung thêm một số thẩm quyền từ ngày 26/7/2017 như:

 • Quyết định bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước;
 • Lập báo cáo tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc, báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 • Xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức kiểm tra công tác mua sắm tập trung theo quy định pháp luật và phân công của Thủ tướng Chính phủ;
 • Quản lý việc sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm;
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát các Bộ, UBND tỉnh, thành phố về việc thực hiện các chính sách quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Nghị định 87/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 215/2013/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 87/2017/NĐ-CP

947

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327957