• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Nghị định 90/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

Tải về Nghị định 90/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 90/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/07/2005   Số công báo: Từ số 22 đến số 23
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/7/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

Nghị định 90/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam về Cơ quan điều tra chống bán phá giá, Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá; thủ tục, nội dung điều tra và việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

Tiếng nói và chữ viết dùng trong quá trình giải quyết vụ việc chống bán phá giá là tiếng Việt. Các bên liên quan đến quá trình điều tra theo quy định có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình tuy nhiên phải có phiên dịch.

Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo Nghị định 90/2005/NĐ-CP bao gồm: Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giávà tài liệu, thông tin liên quan khác mà Người yêu cầu hoặc Cơ quan điều tra (trong trường hợp Cơ quan điều tra lập hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá) cho là cần thiết khi điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Nội dung điều tra bao gồm: Xác định hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam và biên độ bán phá giá; Xác định thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước sau đó xét mối quan hệ giữa việc bán phá giá hàng hoá vào Việt Nam với thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Nghị định 90/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 04/08/2005.

Từ khóa: Nghị định 90/2005/NĐ-CP

1.485

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2317