• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước


 

Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Tải về Nghị định 90/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 90/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/08/2013   Số công báo: Từ số 489 đến số 490
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Giải trình là việc cơ quan nhà nước cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó. Nghị định 90/2013/NĐ-CP đã quy định chi tiết về điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình; quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình và người giải trình; trình tự, thủ tục của việc giải trình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định 90/2013 là nghị định này đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình và người giải trình. Cụ thể, người yêu cầu giải trình có quyền và nghĩa vụ tự mình hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện yêu cầu giải trình; được rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu giải trình; được nhận văn bản giải trình của cơ quan có trách nhiệm giải trình; thực hiện các trình tự, thủ tục yêu cầu về giải trình, trình bày rõ ràng, trung thực, có căn cứ yêu cầu về nội dung giải trình; cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến yêu cầu giải trình.

Về phía người giải trình, người giải trình  có quyền yêu cầu người yêu cầu giải trình thực hiện đúng thủ tục, trình tự, bổ sung hoặc đính chính các thông tin trong văn bản giải trình nhằm làm rõ, chính xác và đầy đủ hơn nội dung giải trình, từ chối giải trình trong trường hợp người yêu cầu giải trình có hành vi gây rối trật tự, xúc phạm danh dự nhân phẩm hoặc người yêu cầu giải trình đang trong tình trạng không kiểm soát được do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích khác.

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.

Nghị định 90/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2013.

Từ khóa: Nghị định 90/2013/NĐ-CP

3.142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203776