• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật thống kê

 

Nghị định 93/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về Nghị định 93/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/07/2007   Số công báo: Từ số 430 đến số 431
Lĩnh vực: Thống kê, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Thống kê 2003, ngày 04/06/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, tổng cục Thống kê là tổ chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức thực hiện hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thống kê được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, gồm có: cơ quan Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở Trung ương; Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có; Phòng Thống kê trực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật được tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định. Tổng cục Thống kê có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thống kê, được đảm bảo độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có thể là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nghị định 93/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 17/07/2007.

Từ khóa: Nghị định 93/2007/NĐ-CP

314

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20692