Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định thư số 112/2005/LPQT về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô Vietsovpetro giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 112/2005/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/03/2006   Số công báo: Từ số 7 đến số 8
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/12/2005, Bộ ngoại giao ban hành Nghị định thư số 112/2005/LPQT về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô Vietsovpetro giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết.

“Điều 13 - Nộp thuế

Thuế lợi tức (nay là thuế thu nhập doanh nghiệp) nộp cho Việt Nam được xác định trên phần khối lượng sản phẩm hàng hóa hàng năm (dầu) sau khi trừ đi khối lượng để trả thuế “Royalty” và khối lượng để lại cho Xí nghiệp Liên doanh sử dụng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 50%, thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Phần lợi nhuận của phía Nga không phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Không thu thuế xuất khẩu dầu thô đối với dầu lãi của phía Nga từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Việc thanh toán với Ngân sách Nhà nước Việt Nam được thực hiện theo Hiệp định này và theo thể thức do luật pháp Việt Nam quy định”.

146