• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 02/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 02/1999/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/1999/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/02/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/02/1999, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 1999.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày đề án về Phương hướng, giải pháp điều chỉnh cơ cấu và đầu tư của các ngành trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Chính phủ khẳng định hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan, tạo cơ hội mới và điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế nước ta theo mục tiêu và định hướng đã đề ra, mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc dân nói chung và cho từng ngành, từng doanh nghiệp nói riêng; đồng thời cũng sẽ phát sinh nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong thời gian đầu, vì vậy đòi hỏi chúng ta phải chủ động chuẩn bị các điều kiện, kế hoạch hành động một cách khẩn trương, nghiêm túc.Tuy nhiên, đến nay nhiều Bộ, ngành và địa phương, nhất là các doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được hết tính cấp thiết và mức độ cạnh tranh gay gắt một khi nước ta tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chưa có sự điều chỉnh cần thiết về cơ cấu sản xuất và đầu tư, đổi mới công nghệ và thiết bị, đổi mới quản lý để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ; thậm chí nhiều doanh nghiệp vẫn chờ đợi, ỷ lại vào cơ chế bảo hộ.

Chính phủ giao từng Bộ, ngành, trên cơ sở đề án của Bộ kế hoạch và Đầu tư, xây dựng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của các ngành sản xuất và dịch vụ do mình quản lý phù hợp với chủ trương điều chỉnh cơ cấu kinh tế, với tiềm năng và lợi thế của nền kinh tế nước ta cũng như nhu cầu thị trường khu vực và thế giới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Ngoại giao,Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổng hợp từ đề án của các Bộ, ngành thành đề án chung trình thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 1999.

Từ khóa: Nghị quyết 02/1999/NQ-CP

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
45042