Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2002/NQ-QH11   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 08/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/10/2002   Số công báo: Số 50
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 8/8/2002, Quốc hội ban hành Nghị quyết 03/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Cụ thể,

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

Phó thủ tướng

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Ông Vũ Khoan

Ông Phạm Gia Khiêm

Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ được quy định cụ thể tại Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất thông qua tại phiên họp ngày 8 tháng 8 năm 2002.

106