• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết số 03/2004/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 03/2004/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2004/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/03/2004   Số công báo: Số 12
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/03/2004, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/2004/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2004.

Về Đề án Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, khoá IX do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình: Triển khai Nghị quyết số 34/NQ-TW, ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ xây dựng Chương trình hành động với mục tiêu quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết; quyết tâm phấn đấu đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2004-2005; nâng cao chất lượng phát triển văn hoá, xã hội đồng bộ hơn với tăng trưởng kinh tế; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Chương trình hành động của Chính phủ tập trung vào những vấn đề cấp bách, thiết thực, có tác động tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hai năm còn lại của kế hoạch 5 năm, mà trọng tâm là: đẩy mạnh thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, trong đó bao gồm cả các Tổng công ty, doanh nghiệp lớn; phát triển đồng bộ các loại thị trường: chứng khoán, bất động sản, lao động và khoa học công nghệ; thực hiện các giải pháp thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế; tập trung giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và các vấn đề xã hội bức xúc; đồng thời xử lý các vướng mắc trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chống tham nhũng.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp, hoàn chỉnh nội dung Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Các Bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình để thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-TW; rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các cơ chế, chính sách, dự án theo phân công trong chương trình của Chính phủ.

Từ khóa: Nghị quyết 03/2004/NQ-CP

310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5995