Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/1999/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/03/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/05/1999   Số công báo: Số 17
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/03/1999, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 1999.

Thông qua "Báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch năm 1998, quý I năm 1999 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 1999" do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình; "Báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1998 và công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 1999" do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình; "Báo cáo về kết quả xuất khẩu năm 1998 và các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 1999" do Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển trình.

a. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh hai bản báo cáo trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội khoá X, Kỳ họp thứ 5.

b. Giao Bộ thương mại chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 1999 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 1999 nhằm khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

c. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, lựa chọn và lập danh mục các giải pháp chỉ đạo, điều hành về từng lĩnh vực, chú trọng các giải pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đầu tư phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài, nêu rõ thời gian hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 1999 để phân công các Bộ, ngành xây dựng thành văn bản pháp quy, nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc thực hiện kế hoạch năm 1999; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện.

103