• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 04/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 04/2000/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2000/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/03/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/03/2000   Số công báo: Số 12
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/03/2000, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2000.

Chính phủ đã nghe các báo cáo có liên quan đến sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nhà nước, gồm "Đề án tiếp tục đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước" do Phó trưởng ban thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Minh Thông trình bày; "Đề án xử lý, thanh toán công nợ" do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình bày; "Đề án giải quyết lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước" do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng trình bày.

Chính phủ khẳng định, ở nước ta các doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, bảo đảm phần lớn các điều kiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, cung cấp những sản phẩm thiết yếu cho đời sống và sản xuất, là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần tích cực trong việc đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay chưa cao, số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng quy mô nhỏ bé, kỹ thuật và công nghệ lạc hậu; tình trạng lực lượng lao động dôi dư và nợ quá hạn tồn đọng lớn đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Vì vậy, cần phải tiếp tục sắp xếp lại và phát triển các doanh nghiệp nhà nước nhằm hợp lý hoá về cơ cấu ngành nghề và khu vực, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh, đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chủ trì, cùng với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh đề án tổng thể về “Tiếp tục sắp xếp lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Bộ Chính trị trong tháng 3 năm 2000. Nội dung đề án cần đánh giá đầy đủ và cụ thể về hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; làm rõ mục tiêu, phương hướng, biện pháp và lộ trình thực hiện; đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm vấn đề công nợ và lao động dôi dư đối với các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá và giao, bán, khoán, cho thuê.

Từ khóa: Nghị quyết 04/2000/NQ-CP

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8637