• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Mặt trận tổ quốc Việt Nam


 

Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Ban thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Tải về Nghị quyết 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Người ký: Đỗ Duy Thường, Nguyễn Trọng Điều, Trần Văn Tú
Ngày ban hành: 05/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/12/2005   Số công báo: Từ số 26 đến số 27
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN

2.277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7854