Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Ban thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Người ký: Đỗ Duy Thường, Nguyễn Trọng Điều, Trần Văn Tú
Ngày ban hành: 05/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/12/2005   Số công báo: Từ số 26 đến số 27
      Tình trạng: Đã biết

1,682