• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 06/2005/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2005 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 06/2005/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2005/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2005   Số công báo: Số 10
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/05/2005, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/2005/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2005.

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song chúng ta vẫn có nhiều khả năng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 và kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Theo dự tính, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao, bình quân khoảng 7,5% với nhịp độ phát triển năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực; các cân đối kinh tế chủ yếu được giữ vững; hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến mới. Các lĩnh vực xã hội được chú ý phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế; đời sống các tầng lớp dân cư được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết quả tốt, được thế giới đánh giá cao, tỷ lệ hộ nghèo năm 2005 giảm khoảng 50% so với năm 2000. Tình hình chính trị, an ninh xã hội tiếp tục ổn định; quốc phòng được củng cố.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 là phải đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao hơn giai đoạn 2001 - 2005, tạo được động lực mạnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng; bảo đảm phát triển văn hoá, xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; có bước cải thiện rõ rệt về chất lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng phát triển hạ tầng và đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực xã hội; triển khai mạnh, có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006- 2010 phải được đổi mới cả về tư duy và phương pháp xây dựng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ và xác đáng những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005; phải chỉ rõ, cụ thể những khuyết điểm, yếu kém làm cản trở sự phát triển của nền kinh tế, tìm ra nguyên nhân làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đề ra được giải pháp đột phá nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thảo luận, góp ý cụ thể với Chính phủ về nội dung và các giải pháp đề ra trong dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tại phiên họp và ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 và chuẩn bị trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp cuối năm 2005.

Từ khóa: Nghị quyết 06/2005/NQ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2669