Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 07/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/1999/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/07/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/1999   Số công báo: Số 30
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/07/1999, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 1999.

Thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình. Chính phủ nhất trí đánh giá qua 5 năm triển khai Nghị quyết số 38/CP, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã thu được một số kết quả tốt: đã tiến hành sửa đổi, ban hành một khối lượng đáng kể các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính; đồng thời rà soát, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện thể chế hành chính phù hợp với sự vận hành của cơ chế mới; tạo bước đổi mới trong quan hệ công tác, phương thức, lề lối làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính các cấp... Việc chọn thủ tục hành chính với 7 lĩnh vực trọng điểm làm khâu đột phá của cải cách hành chính là đúng đắn. Tác dụng của việc thực hiện khâu đột phá này không chỉ ở chỗ giảm bớt phiền hà cho dân và các doanh nghiệp, mà qua đó còn bộc lộ những mặt yếu kém cần khắc phục, đó là những bất cập trong hệ thống thể chế, chính sách; những bất hợp lý trong tổ chức, vận hành của bộ máy hành chính và những yếu kém của đội ngũ công chức nhà nước.

Chính phủ khẳng định cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của bộ máy nhà nước. Chính phủ cần xây dựng chương trình dài hạn về cải cách hành chính. Trước mắt, trong giai đoạn 1999 - 2000 cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là soát xét lại để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, từng cấp chính quyền, từng cá nhân trong bộ máy nhà nước; đồng thời cải cách một bước chính sách tiền lương để tạo động lực khắc phục sự trì trệ, bảo đảm cho công cuộc cải cách hành chính đạt được kết quả tốt hơn, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

93