• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 10/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2005 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 10/2005/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2005/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/09/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/09/2005   Số công báo: Số 18
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/09/2005, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2005.

Chính phủ đã thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2006 do Bộ trưởng Tư pháp trình.

Những năm gần đây, công tác xây dựng và ban hành văn bản luật, pháp lệnh có tiến bộ. Chính phủ và các bộ, ngành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân; đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hội nhập kinh tế quốc tế. Phần lớn các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh được ban hành kịp thời và có chất lượng.

Tuy nhiên, chất lượng một số dự án luật, pháp lệnh chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh còn yếu; nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ chưa được ban hành kịp thời. Vì vậy, cần khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, đổi mới quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; lựa chọn đúng những vấn đề đòi hỏi cấp bách của đời sống, xác định rõ tư tưởng chỉ đạo, tập trung trí tuệ của các chuyên gia giỏi và tham khảo ý kiến của đối tượng thi hành văn bản trong quá trình soạn thảo. Các Thành viên Chính phủ phải đích thân chỉ đạo và trực tiếp chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2006, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội.

Từ khóa: Nghị quyết 10/2005/NQ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
3469