• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Nghị quyết năm 2018 do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/08/2018   Số công báo: Từ số 887 đến số 888
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang và NLĐ trong doanh nghiệp.

 

Đáng chú ý là việc xây dựng văn bản quy định chế độ tiền lương mới cho ngành kiểm sát, tòa án, kiểm toán nhà nước. Theo đó, Chính phủ đề nghị TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính:

 • Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi nghề (nếu có) đối với CBCCVC chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán nhà nước;
 • Kiến nghị sửa đổi, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tiền lương, hoàn thành trong quý III/2019 gửi về Bộ Nội vụ.

Riêng Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng 03 bảng lương, gồm:

 • 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;
 • 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;
 • 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang.

Xem chi tiết Nghị quyết 107/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Từ khóa: Nghị quyết 107/NQ-CP

886

Thành viên
Đăng nhập bằng Google