• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 17/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 17/2000/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2000/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/11/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/12/2000   Số công báo: Số 45
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/11/2000, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2000. Cụ thể,

Trong 2 ngày 30, 31 tháng 10 năm 2000, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Báo cáo "Tình hình thực hiện Luật Doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2000".

Chính phủ đã tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp ngay từ khi Luật có hiệu lực và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2000, vừa có ý nghĩa kinh tế, vừa là khâu đột phá trong chương trình cải cách hành chính. Đến nay, việc thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu; hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cả nước có những chuyển biến tích cực.

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp vẫn còn không ít khó khăn, cản trở: hệ thống văn bản pháp luật về kinh doanh chưa đồng bộ; kỷ luật hành chính chưa nghiêm; sức ỳ của bộ máy hành chính các cấp và một bộ phận cán bộ công chức còn lớn; vẫn còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu đối với cơ sở; chưa chủ động thay đổi phương thức quản lý cho phù hợp với chủ trương cải cách hành chính...

Chính phủ nhất trí thông qua Báo cáo này và yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, đổi mới nhận thức, chỉ đạo thực hiện đầy đủ Luật Doanh nghiệp. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2000 Chỉ thị về việc thực hiện 5 nhóm công việc đã nêu trong Báo cáo nói trên nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung để Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết, kiểm điểm tình hình 1 năm thi hành Luật Doanh nghiệp.

2. Chính phủ đã nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Đề án " Xử lý nợ và tài sản tồn đọng của các tổ chức tín dụng".

Chính phủ thống nhất nhận định: tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ xấu tồn đọng trong hệ thống Ngân hàng hiện nay rất lớn, kéo dài qua nhiều năm và gây hậu quả xấu cho hoạt động của nền kinh tế. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về chất lượng hoạt động của hệ thống Ngân hàng còn nhiều yếu kém. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, lành mạnh hoá hoạt động của hệ thống Ngân hàng, góp phần ổn định và tăng trưởng nền kinh tế, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, giải pháp cụ thể và bước đi thích hợp.

Từ khóa: Nghị quyết 17/2000/NQ-CP

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46991