• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Nghị quyết 172/2014/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 15 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Nghị quyết 172/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 172/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN 15 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3900/TTr-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh về việc kiến nghị HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chuyển mục đích sử dụng 178.664 m2 đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 15 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Đất trồng lúa: 155.744 m2.

- Đất trồng rừng phòng hộ: 22.920 m2.

(Danh mục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
-
LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CÓ ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 172/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

STT

Dự án

Diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp (m²)

Vị trí khu đất

Chủ đầu tư

 

CÁC DỰ ÁN CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ

1

Đầu tư khu đô thị mới Mê kong Riverside

5.658

phường 6, thành phố Tân An

Công ty TNHH MTV Đại Dương LA

2

Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

9.060

xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An

Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN & Đô thị Long An

3

Đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh nhà ở

40.367

thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức

Công ty TNHH XD phát triển Nguyên Hồng

4

Đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu

1.068

thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hữu Tài

5

Đầu tư hạ tầng khu tái định cư

4.662

xã An Thạnh, huyện Bến Lức

Công ty TNHH MTV ĐTPTHT Hoàng Long

6

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư và dân cư

30.084

xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức

Công ty CP Thanh Yến

7

Dự án mua bán các loại xe chuyên dùng, các máy công cụ

380

xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức

Công ty TNHH MTV Mai Huy

8

Dự án Khu dân cư, biệt thự nhà vườn

15.376

xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức

Công ty TNHH TM - DV - DL Vàm Cỏ Đông

9

Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

20.339

xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa

Công ty TNHH Hoàng Gia Long An

10

Đầu tư mở rộng cơ sở gia công cơ khí

6.041

xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa

Công ty TNHH MTV SX TM cơ khí Tín Đạt

11

Đầu tư Xưởng may bao tay xuất khẩu

5.857

xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Công ty TNHH MTV TM Yến sào Cao Viên

12

Mở rộng nhà kho chứa gạo và sấy lúa

11.353

xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa

Công ty TNHH Thành Phát

Cộng

150.245

 

 

 

CÁC DỰ ÁN DO CÁC TỔ CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN

13

Mở rộng khu dân cư tập trung ấp 61

22.920

xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạnh Hóa

14

Xây dựng trường học

2.323

xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa

Trường mẫu giáo Mỹ An

15

Xây dựng trường học

3.176

xã Tân Ân, huyện Cần Đước

Trường Trung học cơ sở Tân Ân

Cộng

28.419

 

 

Tổng cộng

178.664

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 172/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 172/2014/NQ-HĐND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262106