Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 26/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1997 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/1997/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/03/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/03/1997, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1997 của Chính phủ.

- Chính phủ đã thảo luận và thông qua Đề án xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá do Bộ trưởng Y tế Đỗ Nguyên Phương thay mặt các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thông tin trình bày; giao các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thông tin tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và các Đại biểu dự họp, khẩn trương xây dựng các đề án cụ thể trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và ban hành trong năm nay.

Các đề án cụ thể phải thể hiện rõ mục tiêu đảm bảo yêu cầu về quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân trong học tập, khám bệnh và chữa bệnh, hưởng thụ và sinh hoạt văn hoá, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị giáo dục, đào tào, y tế, văn hoá trong việc nâng cao chất lượng công tác và phục vụ, bảo đảm công khai, công bằng xã hội, tăng cường quản lý nhà nước và sự kiểm tra, giám sát của nhân dân trong các lĩnh vực này.

- Giao Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX dể xin ý kiến các thành viên Chính phủ; trên cơ sở đó, hoàn chỉnh báo cáo để Thủ tướng Võ Văn Kiệt thay mặt Chính phủ trình bày trước Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11.

- Thông qua các báo cáo bổ xung về tình hình thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 1996, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 1997; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội.

- Chính phủ đã nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các dự án Đầu tư quan trọng; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo.

- Thông qua báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị chỉnh lý Dự luật Thương mại do Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết trình bày. Riêng vấn đề cấp đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, đa số các thành viên Chính phủ nêu ý kiến: Không nên đặt vấn đề các doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền theo luật định cấp phép thành lập; giao Bộ trưởng Thương mại tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Dự luật Thương mại trình Quốc hội.

89