• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước

Văn bản pháp luật về Kiểm toán nhà nước

Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 325/2016/UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Phùng Quốc Hiển
Ngày ban hành: 29/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/02/2017   Số công báo: Từ số 125 đến số 126
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước.

 

Theo đó, phê chuẩn:

 • Bảng hệ số lương Tổng Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 1);
 • Bảng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 2);
 • Bảng hệ số lương của công chức Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 3);
 • Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 4);
 • Chế độ trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 5);
 • Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước (Phụ lục 6).

Việc chuyển xếp lương, chế độ nâng bậc lương và các chế độ khác liên quan đến tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo các văn bản hướng dẫn về tiền lương của Chính phủ.

Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 29/12/2016 thay thế Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006, Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22/6/2009,  Nghị quyết 670a/2013/NQ-UBTVQH13 ngày 14/10/2013.

Từ khóa: Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14

892

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336289