• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO CHUẨN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 148/BC-VHXH ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban Văn hóa-Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể:

1. Đối tượng:

- Trẻ em dưới 16 tuổi có hộ khẩu thường trú, có đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Có thẻ Bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh.

2. Các khoản hỗ trợ:

2.1. Hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim.

Bao gồm khám lần đầu để xác định bệnh; khám tiền phẫu để quyết định phẫu thuật; chi phí viện phí liên quan phẫu thuật tim - từ khi nhập viện đến khi ra viện; các lần tái khám sau phẫu thuật và trẻ mắc thêm những bệnh khác trong lần phẫu thuật tim.

2.2. Hỗ trợ tiền ăn, đi lại (áp dụng cho cả trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn quốc gia và hộ gia đình cận nghèo chuẩn quốc gia theo Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Tiền ăn: 70.000 đồng/trẻ em/01 ngày trong thời gian không quá 15 ngày.

- Tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng cho 01 phụ huynh và 01 trẻ được phẫu thuật.

- Kinh phí thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ các nguồn sau:

Quỹ Bảo hiểm y tế; huy động sự tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; ngân sách nhà nước đảm bảo phần kinh phí mà các Quỹ trên sau khi thanh toán còn thiếu.

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 46/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 46/2014/NQ-HĐND

447

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262807