Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 49/2005/NQ-QH11 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/2005/NQ-QH11   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 19/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/12/2005   Số công báo: Từ số 15 đến số 16
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/11/2005, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Nghị quyết số 49/2005/NQ-QH11 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006.

10 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết

1. Pháp lệnh bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia;

2. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;

3. Pháp lệnh về án phí, lệ phí tại Tòa án nhân dân;

4. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;

5. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;

6. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên;

7. Pháp lệnh công nghệ cao;

8. Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở;

9. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lãnh sự;

10. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

11. Pháp lệnh về xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân.

116