Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết liên tịch số 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ   Người ký: Hà Thị Liên, Nguyễn Hữu Mai, Lê Tiến Hào
Ngày ban hành: 13/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/05/2008   Số công báo: Từ số 317 đến số 318
      Tình trạng: Đã biết

151