Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 99/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 1997 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/1997/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/09/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/09/1997, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 1997 của Chính phủ.

- Chính phủ đã thảo luận "Chương trình của Chính phủ về tiếp tục đổi mới doanh nghiệp Nhà nước từ nay đến năm 2000" và dự thảo "Nghị định của Chính phủ về quản lý và thực hiện quyền chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước". Chính phủ cho rằng, đây là những vấn đề lớn và phức tạp, các cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị công phu, đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Chính phủ giao Bộ trưởng Trần Xuân Giá tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Chương trình của Chính phủ, trong đó làm rõ thêm các căn cứ xác định mục tiêu và giải pháp tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, nguyên tắc và tiêu chuẩn xác định các loại doanh nghiệp: thuộc lĩnh vực cần duy trì 100% vốn của Nhà nước, loại Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt, đấu thầu quản lý, cần bán và giải thể..., trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 10/10/1997. Khi hoàn chỉnh dự thảo Nghị định nói trên, cần chú ý nêu rõ nội dung về quản lý nhà nước, mối quan hệ giữa các Bộ và địa phương trong quản lý và chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, gắn với trách nhiệm của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm phù hợp với luật pháp hiện hành và không thuộc những vấn đề phải xin ý kiến Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 9/1997.

- Sau khi nghe Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đỗ Quang Trung báo cáo kết quả làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và tiếp thu ý kiến của Hội nghị bàn về chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn do Ban Dân vận Trung ương và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Chính phủ đã cho ý kiến và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị trong tháng 9/1997 và tổ chức nghiên cứu toàn diện để xây dựng Đề án về củng cố, tăng cường chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trình Chính phủ.

- Chính phủ đã xem xét báo cáo "Một số nét chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch 8 tháng đầu năm 1997" và "Tình hình thực hiện các Nghị quyết 49/CP-m, 59/CP, 85/CP-m của Chính phủ". Chính phủ nhận định rằng, tình hình kinh tế 8 tháng qua vẫn giữ tốc độ tăng trưởng, công nghiệp tăng 13,2%, gạo xuất khẩu đạt gần 2,6 triệu tấn, tăng 30,6%, nhập siêu giảm 43,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sang tháng 8/1997 sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu có khó khăn, nhịp độ sản xuất công nghiệp chỉ tăng 9,8%, giảm so với mức tăng bình quân của các tháng trước, sản lượng lúa Hè - Thu giảm so với cùng kỳ năm 1996; việc xử lý vốn cho các doanh nghiệp và thu ngân sách nhà nước đạt thấp,... Nhìn chung, việc thực hiện các chủ trương, biện pháp cấp bách của Chính phủ trong thời gian qua còn chậm và kết quả chưa cao.

176