• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Nghị quyết liên tịch số 02/2005/NQLT-TLĐLĐVN-BGD&ĐT về việc phối hợp hoạt động nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2005 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tải về Nghị quyết 02/2005/NQLT-TLĐLĐVN-BGD&ĐT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2005/NQLT-TLĐLĐVN-BGD&ĐT   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Vọng, Đỗ Đức Ngọ
Ngày ban hành: 27/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/08/2005   Số công báo: Số 9
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/07/2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch số 02/2005/NQLT-TLĐLĐVN-BGD&ĐT về việc phối hợp hoạt động nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2005 - 2010.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Phối hợp triển khai các hoạt động đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động; trong đó chú trọng nhất là chương trình phổ cập trung học cơ sở trong công nhân lao động, phấn đấu đến năm 2010 về cơ bản, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đạt trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên.

2. Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan tạo mọi điều kiện để công nhân, viên chức, lao động tham gia các khoá đầo tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ v.v. nhằm đảm bảo đến năm 2010 đạt tỷ lệ 100% cán bộ, công nhân, viên chức trong các cơ quan Nhà nước được tham gia các khoá đào tạo trên.

3. Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bổ túc văn hoá, các lớp học nghề, học ngoại ngữ, tin học; đồng thời kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm và có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành học giáo dục thường xuyên phát triển.

Từ khóa: Nghị quyết 02/2005/NQLT-TLĐLĐVN-BGD&ĐT

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9603