• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 02/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 02/2002/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2002/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/02/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/03/2002   Số công báo: Từ số 11 đến số 12
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/2/2002, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 02/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2002. Cụ thể,

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp đọc Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đọc Báo cáo Tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật này.

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nét về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2002.

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế trình Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Nghị quyết 02/2002/NQ-CP

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49546