• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 03/2001/NQ-CP về phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 3 năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 03/2001/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2001/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/04/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2001   Số công báo: Số 16
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/4/2001, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/2001/NQ-CP về phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 3 năm 2001.

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2001, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2001, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

- Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 năm 1996-2000 và những giải pháp cho giai đoạn 2001-2005.

- Chính phủ nghe Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ trình bày đề án về Chiến lược Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010.

- Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình và giải pháp đối với việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định này.

- Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trình bày Tờ trình Chính phủ về 2 dự án Luật: Luật Bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chinh phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về hai dự án Luật nói trên.

- Tại phiên họp này Chính phủ đã xem xét Báo cáo về tình hình một năm thihành Luật Doanh nghiệp, Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tháng 3 và quý I nắm 2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ quý I năm 2001 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết số 03/2001/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2001.

Từ khóa: Nghị quyết 03/2001/NQ-CP

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47543