• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết số 04/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các uỷ viên của Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 04/2002/NQ-QH11
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2002/NQ-QH11   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 08/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/10/2002   Số công báo: Số 50
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 8/8/2002, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 04/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các uỷ viên của Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Cụ thể, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Danh sách Phó Chủ tịch và các Uỷ viên của Hội đồng quốc phòng và an ninh, gồm có:

Phó Chủ tịch:

Ông Phan Văn Khải

Các Uỷ viên:

Ông Nguyễn Văn An

Ông Phạm Văn Trà

Ông Lê Hồng Anh

Ông Nguyễn Dy Niên

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất thông qua tại phiên họp ngày 8 tháng 8 năm 2002.

Từ khóa: Nghị quyết 04/2002/NQ-QH11

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49982