• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết số 06/2007/QH12 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 do Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 06/2007/QH12
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2007/QH12   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 04/08/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/08/2007   Số công báo: Từ số 592 đến số 593
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/8/2007, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 06/2007/QH12 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. Cụ thể,

1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005:

a) Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 283.847 tỷ đồng (Hai trăm tám mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2004 sang năm 2005 là 34.441 tỷ đồng; số thu từ quỹ dự trữ tài chính là 145 tỷ đồng; số thu từ việc huy động vốn đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật ngân sách nhà nước là 10.254 tỷ đồng; thu kết chuyển từ năm 2004 sang năm 2005 của ngân sách địa phương là 10.720 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế được đầu tư trở lại cho ngành dầu khí là 5.025 tỷ đồng;

b) Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 313.479 tỷ đồng (Ba trăm mười ba nghìn bốn trăm bảy mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả số chi từ lợi nhuận sau thuế được đầu tư trở lại cho ngành dầu khí là 5.025 tỷ đồng; số kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2005 và số chi chuyển nguồn từ năm 2005 sang năm 2006 là 50.781 tỷ đồng;

c) Mức bội chi ngân sách nhà nước (không bao gồm 11.114 tỷ đồng chênh lệch thu lớn hơn chi của ngân sách địa phương) là 40.746 tỷ đồng (Bốn mươi nghìn bảy trăm bốn mươi sáu tỷ đồng), bằng 4,86% tổng sản phẩm trong nước (GDP);

d) Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước:

- Vay trong nước: 32.420 tỷ đồng (Ba mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ đồng);

- Vay ngoài nước: 8.326 tỷ đồng (Tám nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng).

(Theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 đính kèm)

2. Giao Chính phủ:

a) Theo dõi, tổ chức quyết toán chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản tạm ứng, các khoản quản lý qua ngân sách, chi chuyển nguồn từ năm 2005 sang năm 2006 theo đúng quy định của pháp luật. Khắc phục tình trạng phân bổ và giao dự toán ngân sách chậm đến các đơn vị sử dụng, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện, đồng thời xem xét, điều khiển các khoản chi trong dự toán theo quy định nhằm giảm số chi chuyển nguồn hàng năm;

b) Kiểm tra chặt chẽ các khoản chi chưa đủ thủ tục quyết toán và thu hồi vào ngân sách nhà nước những khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, vượt định mức; truy thu các khoản nợ đọng thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm đã được các cơ quan kiểm tra, thanh tra, Kiểm toán nhà nước phát hiện. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005 có dấu hiệu vi phạm;

c) Đề xuất, sửa đổi các quy định của pháp luật về quản lý tài chính - ngân sách theo thẩm quyền, bảo đảm quyết toán ngân sách nhà nước sát thực, minh bạch, đúng bản chất kinh tế - tài chính, nhất là tổng thu, tổng chi, số bội chi ngân sách nhà nước;

Từ khóa: Nghị quyết 06/2007/QH12

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
55338