Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 07/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2001/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/07/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/08/2001   Số công báo: Số 29
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/7/2001, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 07/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2001. Cụ thể,

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Đề án "Một số ý kiến về các vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992"; nghe Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ báo cáo Đề án "Những nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân".

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp bị oan, sai do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết.

95