Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 11/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2001/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/10/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/11/2001   Số công báo: Số 41
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 1/10/2001, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 11/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2001. Cụ thể,

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các báo cáo:

- Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2001 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2002,

- Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005,

- Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2001 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002,

- Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2000.

94