• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


 

Quyết định 03/2006/QĐ-DSGĐTE Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số,Gia đình và Trẻ em ban hành

Tải về Quyết định 03/2006/QĐ-DSGĐTE
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2006/QĐ-DSGĐTE   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ Ban dân số gia đình và trẻ em   Người ký: Lê Thị Thu
Ngày ban hành: 15/11/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/12/2006   Số công báo: Từ số 25 đến số 26
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/11/2006, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số,Gia đình và Trẻ em ban hành Quyết định 03/2006/QĐ-DSGĐTE Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010.

Mục tiêu:

1. Tổ chức và thực hiện có hiệu quả tiết kiệm, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí trong các lĩnh vực, hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (sau đây gọi tắt là Ủy ban), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; tiền và tài sản nhà nước; sử dụng lao động và thời gian lao động trong Ủy ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và từng đơn vị, cá nhân.

 

Từ khóa: Quyết định 03/2006/QĐ-DSGĐTE

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16093