• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 07/2003/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 07/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 09/01/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/2003   Số công báo: Số 9
Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/1/2003, căn cứ Luật giáo dục, Nghị định 15/2001/NĐ-CP, Thủ tướng ban hành Quyết định 07/2003/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001-2010.

Quyết định gồm 4 điều phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010 với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Mục tiêu quy hoạch.

2. Nguyên tắc quy hoạch.

3. Các hình thức tổ chức và điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng.

4. Nội dung quy hoạch: Đến năm 2010 hình thành 16 trung tâm giáo dục quốc phòng trên địa bàn cả nước bao gồm.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 07/2003/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2003.

Từ khóa: Quyết định 07/2003/QĐ-TTg

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50384