• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 08/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Tải về Quyết định 08/2000/QĐ-BCN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2000/QĐ-BCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 23/02/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/02/2000, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 08/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh.

Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng). Trong đó:

+Tỷ lệ cổ phần chi phối của Nhà nước: 30% vốn Điều lệ;

+Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 40% vốn Điều lệ;

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp: 30% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

Từ khóa: Quyết định 08/2000/QĐ-BCN

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8692