Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết đinh 11/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2010/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 13/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 09/2010/QĐ-UBND , Quyet dinh 09/2010/QD-UBND , Quyết định 09 , Quyết định 09 , Quyet dinh 09 2010 , Quyet dinh 09 2010

40