• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 101/2001/QĐ-BNN ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 101/2001/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/2001/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 15/10/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/10/2001, Căn cứ Nghị định số 73 CP, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 101/2001/QĐ-BNN ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mục địch và đối tượng áp dụng

Việc ban hành mẫu này giúp cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức thực hiện hoặc tham gia đấu thầu mua sắm hàng hoá thực hiện đầy đủ thủ tục, trình tự theo quy định hiện hành của Nhà nước, tiết kiệm thời gian, nhanh gọn thuận tiện và thống nhất.

Bên mời thầu phải lập hồ sơ mời thầu theo mẫu này và không được thay đổi câu chữ chuẩn.

Các dự liệu đấu thầu, điều kiện dự thầu, địa điểm tổ chức đấu thầu......sẽ do Bên mời thầu điền vào những chỗ có “...........” hoặc những từ viết nghiêng để trong ngoặc ( ). Riêng các phần ghi chú: Tuỳ theo tính chất của gói thầu mà Bên mời thầu đưa các quy định, nội dung cụ thể cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước khi bán hồ sơ mời thầu, Bên mời thầu phải trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá của từng gói thầu.

Quyết định 101/2001/QĐ-BNN có hiệu lực từ ngày 30/10/2001.

Từ khóa: Quyết định 101/2001/QĐ-BNN

366

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7537