• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 101/2002/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 101/2002/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/2002/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 18/11/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/11/2002, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 101/2002/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Kinh phí NSNN cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên cho đơn vị là 3.761triệu đồng ( Ba nghìn bảy trăm sáu mươi mốt triệu đồng).

Số kinh phí này được ổn định trong 3 năm (2002, 2003, 2004) và hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Từ khóa: Quyết định 101/2002/QĐ-BNN

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6759