• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 101/2002/QĐ-TTg giải thể ủy ban quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 101/2002/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/2002/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 25/07/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/08/2002   Số công báo: Số 41
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/07/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 101/2002/QĐ-TTg giải thể ủy ban quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ.

Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 173/HĐBT ngày 27 tháng 9 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập ủy ban Quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ.

Từ khóa: Quyết định 101/2002/QĐ-TTg

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7011