• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động in phát hành xuất bản phẩm


 

Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT về Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Tải về Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/2006/QĐ-BVHTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 29/12/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2007   Số công báo: Từ số 33 đến số 34
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT về Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm.

Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu

Nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản (bao gồm cả các cơ quan nước ngoài và tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam) đều phải nộp xuất bản phẩm lưu chiểu (bao gồm cả xuất bản phẩm phổ biến trên mạng thông tin máy tính) cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 27 Luật Xuất bản, Điều 12 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Quy chế này.

 

 

Từ khóa: Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16383