• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 109/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 109/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 533/TTr-CP ngày 23/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-CTN ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 25/02/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Okinawa-ken, Miyakojima-shi, Hirara Higashinakasone 958-13

Giới tính: Nữ

2. Hồ Tú Phương, sinh ngày 20/8/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Osakafu, Yaoshi, Takamicho 7chome 2ban 22go

Giới tính: Nữ

3. Huỳnh Gia Huy, sinh ngày 14/7/2004 tại Nhật Bản (con c. Phương)

Hiện trú tại: Osakafu, Yaoshi, Takamicho 7chome 2ban 22go

Giới tính: Nam

4. Huỳnh Gia Hân, sinh ngày 19/7/2008 tại Nhật Bản (con c. Phương)

Hiện trú tại: Osakafu, Yaoshi, Takamicho 7chome 2ban 22go.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 109/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 19/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/02/2015   Số công báo: Từ số 183 đến số 184
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 109/QĐ-CTN

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267033