• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1127/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 33 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 1127/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 262/TTr-CP ngày 27/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 33 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG, MA CAO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-CTN ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Bùi Thị Thảo, sinh ngày 02/7/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat A1, 2F, Cheong Wah Building, 55 Lo Tak Court, Tsuen Wan, N.T, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

2.

Đỗ Thị Mai Anh, sinh ngày 24/01/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 11/F, Blk D, Mai Kei Building, 142 Ho Pong Street, Tuen Mun, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 9C128 (2C128 cũ) phố Tiến Đức, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

3.

Thái Muối, sinh ngày 26/9/1957 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Flat 1003 Wah Sui Hse, Tin Wah Est, Tin Shui Wai, N.T, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 58 đường Phú Hữu, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4.

Vũ Thị Kim Thúy, sinh ngày 22/5/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm G02, G/F, Yee Hong Hse, Yee Kok Court, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 31/79 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

5.

Lâm Khiết Phụng, sinh ngày 17/3/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Flat B 3/F No. 404 Ma Tau Wai Road, To Kwa Wan, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 56 đường Bình Tiên, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.

Đinh Thị Hải, sinh ngày 24/5/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat C 13/F, Yich Man Building, 9 Ha Heung Road, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 2, xóm 1, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

7.

Đỗ Kim Ngọc, sinh ngày 27/01/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Flat No. 220, Geranium Hse, Ma Tau Wai Road, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 334 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Thị Tuy Hòa, sinh ngày 06/4/1981 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Flat B, 17/F, Tower 3, Monterey Cove, Caribbean Coast, Tung Chung, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 20, ngõ 52 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

9.

Từ Tiểu Kiến, sinh ngày 02/6/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Flat 4C,7/F, 48 Hung To Road, Kwun Tong, KLN, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 62/16 lầu, đường Lương Như Học, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

10.

Nguyễn Thúy Phương, sinh ngày 02/8/1971 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 703, 7/F, Kai Hang House, Cho Yiu Chuen, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 18, đường Phan Đình Phùng, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

11.

Mạc Siu Phượng, sinh ngày 15/9/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Flat 10, 20/F, Kam Keung Hse, Kam Ying Court, Ma On Shan, N.T, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 104/44 đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

12.

Phạm Thu Thủy, sinh ngày 25/5/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 1706, 17F, Shek Kwai House, Tsuen Wan, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 2, thôn Độc Lập, xã An Thọ, huyện An lão, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

13.

Phạm Thị Hòa, sinh ngày 20/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat A 13/F, Kamga Mansion, No.4 Pine Street, Tai Kok Tsui, KLN, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đông Tác, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

14.

Bùi Thị Phòng, sinh ngày 06/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 1507, Fu Tak House, Tai Wo Hau Estate, Tsuen Wan, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 12/6/40 Quang Đàm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

15.

Vũ Thị Trúc, sinh ngày 07/4/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Room B, Flat C, 7/F, Lee Man Building, No.110, Tung Choi Street, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

16.

Nguyễn Thị Phương Ánh, sinh ngày 05/12/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 107 Kwai Tai Hse, Kwai Fong Est, Kwai Chung, N.T, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 58/11A đường Lê hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

17.

Lê Thị Thùy, sinh ngày 20/8/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 1422, Tai Wing House, Taipo, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 68/196 Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

18.

Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 06/01/1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 702, Tai Fung House, Po Tat Estate, Sau Mau Ping, KLN, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 19, tổ 5, khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

19.

Chí Lộc Mụi, sinh ngày 09/10/1948 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Room 13, 5/F, Ying Lok Hse, Choi Ying Est, Ngau Tau Kok, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Só 244A đường Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

20.

Lê Thị Vân Anh, sinh ngày 22/11/2001 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 313, 3/F, Blk E, Lap Shing Building, 305-325A Ngau Tau Kok Road, Kwun Tong, KLN, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 2, thôn Phú Liễn, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

21.

Lưu Thị Xa, sinh ngày 18/9/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Room 2724, Kin Fai House, Kin Ming Estate, Tseung Kwan O, N.T, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 169B Sơn Hải, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

22.

Huỳnh Thị Dung, sinh ngày 30/01/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 313, Fung Tai House, On Tai Estate, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 3, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

23.

Nguyễn Thị Bạch Hà, sinh ngày 30/4/1965 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 2707, 27/F, Blook 4, Ying Lok House, Choi Ying Estate, Choi Wan Road, Ngau Tau Kok, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2, khu 6, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

24.

Đặng Yên Phân, sinh ngày 06/9/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rm 2411, 24/F, Hang Tai House, On Tai Estate, Kwun Tong, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/51 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

25.

Hồ Vĩnh Kiên, sinh ngày 08/6/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rm 2411, 24/F, Hang Tai House, On Tai Estate, Kwun Tong, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/51 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

26.

Hồ Vĩnh Kỳ, sinh ngày 30/9/2000 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rm 2411, 24/F, Hang Tai House, On Tai Estate, Kwun Tong, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/51 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

27.

Thái Thị Hồng Em, sinh ngày 11/12/1976 tại An Giang

Hiện trú tại: Flat 3013, Hung Yan Hse, Hung Hom Estate, Hung Hom, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Tường, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

28.

Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 03/12/2000 tại An Giang

Hiện trú tại: Flat 3013, Hung Yan Hse, Hung Hom Estate, Hung Hom, Kowloon, Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Tường, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

29.

Nguyễn Minh Benson, sinh ngày 22/4/1995 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat 707, Skek Ying House, Chun Shek Estate, Shatin, N.T, Hồng Kông

Giới tính: Nữ

30.

Trương Thị Mỹ Nhi, sinh ngày 25/6/1989 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat 2803, Block 7, Po Tin Estate, Tuen Mun, N.T, Hồng Kông

Giới tính: Nữ

31.

Vũ Thanh Phương, sinh ngày 30/9/1999 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Room 1905, Shui Choi House, Tin Shui Estate, Tin Shui Wai, N.T, Hồng Kông

Giới tính: Nữ

32.

Khổng Ka Yan, sinh ngày 22/8/2000 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat 1412, 14/F, Ying Lai House, Yau Lai Estate, Yau Tong, Hồng Kông

Giới tính: Nữ

33.

Lê Mỹ Anh, sinh ngày 05/12/1999 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat 707, Shek Ying House, Chun Shek Estate, Shatin N.T, Hồng Kông

Giới tính: Nữ

 

Điều 88.

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.
...

Điều 91.

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1127/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 13/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/07/2020   Số công báo: Từ số 725 đến số 726
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1127/QĐ-CTN

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449554