• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 115/2002/QĐ-BNN về Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 115/2002/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 115/2002/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 20/11/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2002   Số công báo: Số 65
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/05/2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 115/2002/QĐ-BNN về Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2003.

DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP TRỰC THUỘC BỘ

1. Doanh nghiệp cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi 1.

- Công ty Đường Quảng Ng•i.

Công ty được bán đấu giá một số bộ phận doanh nghiệp (Nhà máy Đường Quảng Phú, Nhà máy Đường Kon Tum) theo quy định hiện hành.

2. Doanh nghiệp cổ phần hoá, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần:

- Công ty Thi công cơ giới thuỷ, đầu tư và xây dựng.

Từ khóa: Quyết định 115/2002/QĐ-BNN

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6733