• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 1262/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1262/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cụ thể như sau:

1. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tựu trường vào ngày 15 tháng 8 năm 2013; khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2013 (một số trường ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường và khai giảng sớm hơn).

2. Giáo dục thường xuyên (bổ túc trung học cơ sở, bổ túc trung học phổ thông) tựu trường vào ngày 25 tháng 8 năm 2013 và khai giảng vào ngày truyền thống của ngành học 08 tháng 9.

3. Các cấp học kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 25 tháng 5 năm 2014. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31 tháng 5 năm 2014. Đối với lớp 12 cấp trung học phổ thông và lớp 12 bổ túc trung học phổ thông chương trình phải được hoàn thành muộn nhất vào ngày 17 tháng 5 năm 2014.

4. Thời gian thực học đối với các cấp học: Đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học đối với giáo dục mầm non và tiểu học, 37 tuần thực học đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông, 32 tuần thực học đối với giáo dục thường xuyên.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2014.

6. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014 - 2015 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2014.

7. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.

8. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên: 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học).

9. Riêng cấp Tiểu học: đảm bảo thời gian thực học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm là 35 tuần, trong đó học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần.

- Thời gian nghỉ giữa các kỳ:

+ Nghỉ giữa học kỳ I: 01 tuần

+ Nghỉ giữa năm học cuối học kỳ I: 01 tuần

+ Nghỉ giữa học kỳ II: 01 tuần

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này để quyết định:

1. Thời gian nghỉ giữa học kỳ đối với bậc tiểu học, quy định thống nhất chung cho toàn tỉnh.

2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

3. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

4. Thời gian nghỉ hè của giáo viên.

5. Báo cáo UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian năm học trong những trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã, các huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1262/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 03/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1262/QĐ-UBND

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206717