Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 132/2008/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/2008/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/09/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/10/2008   Số công báo: Từ số 575 đến số 576
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 132/2008/QĐ-TTg , Quyet dinh 132/2008/QD-TTg , Quyết định 132 , Quyết định 132 , Quyet dinh 132 2008 , Quyet dinh 132 2008

56